The Hello Stranger Photobooth

Hello Stranger Photobooth is Forever Hello Stranger is for the Brave. Hello Stranger is for the Meek. Hello Stranger is for the Young. Hello Stranger is for the Old. Hello Stranger is for the Smart. Hello Stranger is for the Clever. Hello Stranger is for the Kind. Hello Stranger is for the Wicked. Hello Stranger is for the Shy. Hello Stranger is for the Ego. Hello Stranger is for the Love. Hello Stranger is for the People. Hello Stranger is Forever.